dimecres, 16 de maig de 2012

Fractals

Recursive Drawing és un applet que ens permet dibuixar formes recursives, iteratives, de forma àgil i ràpida. 

Amb aquest programa, fins i tot alumnat de primària, pot dissenyar, sense gaires dificultats, formes fractals. En aquest vídeo podeu fer-vos una idea de què i com es pot fer.